Monday, February 3, 2014

Publication: Auris Netwerk(TW) Heel Erg Anders出現在荷蘭雜誌 [Auris Netwerk] 2014年一月期. [Auris Netwerk] 是為溝通障礙教育者提供訊息的重要雜誌.
(NL) Heel Erg Anders in 'Auris Netwerk' blad, januari 2014. De AN is een blad voor relaties van de Koninklijke Auris Groep- een belangerijke organisatie voor de onderwijs van kinderen met communicatie achterstand.
(EN) Heel Erg Anders on 'Auris Netwerk' magazine January 2014 issue. AN is an important magazine for the expertise in communication handicap.